poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem

msd | 31 października 2019
Za dzierżawę przedsiębiorstwa do Kani będzie trafiać comiesięczny czynsz od Cedrobu ustalony na 300 tys. zł netto. Na zawarcie umowy zgodził się UOKiK.

Umowa zawarta przez zarządcę, a wcześniej zaakceptowana przez radę wierzycieli, zakłada, że Cedrob może korzystać z zespołu składników materialnych i niematerialnych Kani przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa.

Jak wynika z wcześniejszych informacji, umowa ma obowiązywać przez 12 miesięcy. Obok comiesięcznego czynszu, dzierżawca ma też ponosić koszty prowadzenia działalności.

Wraz z zawarciem umowy Cedrob złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 3,6 mln zł w zakresie zapłaty czynszu oraz zwrotu przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu umowy.

Z wcześniejszych decyzji rady wierzycieli wynika, że ZM Kania mogą w każdej chwili wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, ale wówczas Cedrobowi przysługiwać ma prawo pierwokupu.

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej
 • Braster nie ma pieniędzy na odsetki i okresową amortyzację obligacji

  18 lutego 2020
  Jak przyznaje spółka, istnieje „wysokie prawdopodobieństwo”, że do 1 marca nie znajdzie ona 1 mln zł na okresową amortyzację obligacji serii A oraz wypłatę kuponu. Sama taka deklaracja może otwierać obligatariuszom drogę do postawienia długu w stan wymagalności.
  czytaj więcej

Emisje