wtorek, 19 listopada 2019

Newsroom

ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem

msd | 31 października 2019
Za dzierżawę przedsiębiorstwa do Kani będzie trafiać comiesięczny czynsz od Cedrobu ustalony na 300 tys. zł netto. Na zawarcie umowy zgodził się UOKiK.

Umowa zawarta przez zarządcę, a wcześniej zaakceptowana przez radę wierzycieli, zakłada, że Cedrob może korzystać z zespołu składników materialnych i niematerialnych Kani przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa.

Jak wynika z wcześniejszych informacji, umowa ma obowiązywać przez 12 miesięcy. Obok comiesięcznego czynszu, dzierżawca ma też ponosić koszty prowadzenia działalności.

Wraz z zawarciem umowy Cedrob złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 3,6 mln zł w zakresie zapłaty czynszu oraz zwrotu przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu umowy.

Z wcześniejszych decyzji rady wierzycieli wynika, że ZM Kania mogą w każdej chwili wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, ale wówczas Cedrobowi przysługiwać ma prawo pierwokupu.

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje