czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Zmiennokuponowe obligacje Bestu trafiły na Catalyst

msd | 02 listopada 2021
W pierwszej i jedynej do godz. 11.30 transakcji debiutujące papiery z wrześniowo-październikowej oferty publicznej wyceniono na 100,8 proc. nominału.

Debiutujące papiery BST1026 to pięcioletni niezabezpieczony dług, za który Best zobowiązał się płacić 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Lecz na razie oprocentowanie obligacji to 4,43 proc. w skali roku. Co prawda naliczanie odsetek od nich rozpoczęło się 8 października, czyli już po podwyżce stóp procentowych, ale samo ustalenie stawki bazowej miało miejsce sześć dni roboczych wcześniej, zanim WIBOR wzrósł. 

Odłożony w czasie wzrost oprocentowania oznacza jednak, że – zgodnie wyceną na rynku terminowym – w kolejny okres nowe papiery Bestu mogą wejść już z około 6-proc. kuponem.

Jak na razie, w jedynej transakcji debiutujące obligacje BST1026 wyceniono na 100,8 proc. nominału. O godz. 11.30 najlepsze oferty kupna i sprzedaży kwotują je zaś na 99,81 i 100,63 proc.

Warte 10 mln zł obligacje zostały uplasowane w ramach publicznej oferty, w której inwestorzy zgłosili 13,75 mln zł popytu. Była to druga emisja Bestu, którą spółka uplasowała na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu dla programu o wartości 200 mln zł. Z pierwszej oferty, przeprowadzonej w lipcu, Best zebrał 10,7 mln zł wobec oczekiwanych 25 mln zł. Spółka proponowała jednak wówczas stałokuponowy dług na 4,4 proc. w skali roku.

Pochodzące z poprzedniej publicznej emisji stałokuponowe obligacje BST0726 sprzedający wycenia na 99,33 proc. nominału, co dawałoby 4,51 proc. rentowności brutto.

Aktualny prospekt pozwala Bestowi prowadzić publiczne emisje papierów dłużnych do połowy czerwca przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedziami, windykator zamierza wychodzić na rynek częściej, ale z emisji o relatywnie niedużej wartości. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best wrócił do dużych inwestycji

  13 stycznia 2022
  Windykator przeznaczał 146,5 mln zł na zakup wierzytelności w IV kwartale, czego wcześniej nie pokazał przez co najmniej sześć ostatnich ostatnich lat. Na starzejącym się do niedawna portfelu otrzymywane spłaty uległy jednak wypłaszczeniu.
  czytaj więcej
 • NWZ Bestu zatwierdziło skup akcji o wartości do 25 mln zł

  26 listopada 2021
  Na wniosek Quercusa TFI skup obejmie 857 tys. akcji własnych Bestu wobec 500 tys., jak proponował zarząd spółki. Windykator zastrzega sobie możliwość zrealizowania transakcji w kilku transzach.
  czytaj więcej
 • Best najniższej zlewarowany od siedmiu lat

  25 listopada 2021
  Przy dalszym braku istotnych nakładów na wierzytelności dług netto windykatora zbliżył się do połowy jego kapitałów własnych. Na starym portfelu Best osiąga dobre wyniki, ale wciąż zapowiada chęć powrotu do inwestycji. To za nimi miałyby pójść też kolejne emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Best wyda 15 mln zł na skup akcji własnych

  20 października 2021
  Windykator oficjalnie zrezygnował z poszukiwania inwestora finansowego. Jeszcze w tym roku zamierza skupić 2,17 proc. własnych akcji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst