środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Echo Investment z jeszcze jedną publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak | 21 czerwca 2022
Spółka po raz kolejny zaoferuje inwestorom czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, co w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym da około 11,2 proc. w skali roku.

Podobnie jak poprzednio, wartość emisji ustalono na 40 mln zł. W stosunku do kwietniowo-majowej oferty Echo Investment wprowadziło tylko dwie zmiany – z 30 do 24 miesięcy skróciło okres, w którym obligacje nie będą mogły podlegać wcześniejszej spłacie, a także zniosło ograniczenia w nabywaniu obligacji przez osoby lub podmioty z Rosji i Białorusi.

Zapisy na obligacje dewelopera ponownie przyjmowane będą od około 50 tys. zł. Ruszą 27 czerwca i potrwają do 7 lipca. Wraz ze startem subskrypcji rozpocznie się też naliczanie odsetek (ustalenie wysokości oprocentowania nastąpi 22 czerwca), dlatego w kolejnych dniach subskrypcji cena emisyjna będzie odpowiednio wyższa o narosły kupon. Podobnie jak wcześniej, ofertę prowadzi wyłącznie BM PKO BP.

Dla Echa będzie to czwarta oferta publiczna w ramach istniejącego programu o wartości 300 mln zł, z którego spółka zebrała dotychczas 140 mln zł. Na wykorzystanie pozostałej kwoty deweloper ma czas do listopada tego roku.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Echa Investment o łącznej wartości 1,5 mld zł, z czego do wykupu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy przypada 296,5 mln zł (200 mln zł w październiku tego roku i 96,5 mln zł w kwietniu przyszłego roku).

Naszym zdaniem

Podobnie jak w kwietniowo-majowej emisji, proponowane warunki uwzględniają delikatną premię w stosunku do papierów plasowanych niedawno w ofertach publicznych (analogiczne serie ECH0226 i ECH0426 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 100,99 i 100,28 proc. nominału). Ale tak samo jak i wtedy, na rynku wtórnym nadal można znaleźć bardziej atrakcyjne papiery Echa, jeśli poszukać także wśród serii adresowanych pierwotnie do inwestorów instytucjonalnych, krótsze obligacje ECH0325 i ECH1125, które można nabyć lekko poniżej nominału (z około 4,4 pkt proc. efektywnej marży). Co prawda, nominał w tym przypadku to 10 tys. zł, ale dla inwestorów, którzy rozważają udział w emisji z progiem wejścia od 50 tys. zł, jest to zapewne sprawa drugorzędna.

Wyniki trzech poprzednich ofert Echa, w tym dwóch zamkniętych już po wybuchu wojny, pokazują, że spółka nie napotyka na większe trudności w plasowaniu długu wśród inwestorów indywidualnych. W międzyczasie obligacje korporacyjne zyskały jednak mocną konkurencję w postaci nowych papierów skarbowych z oprocentowaniem opartym o stopę referencyjną. Na razie inwestorzy wpłacają na nie miliardy złotych przy stopach 5,25 i 5,5 proc. rocznie, ale scenariusz wzrostu kuponów w okolice 8 proc. nie jest wcale taki nierealny.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje