niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

ZUS zajął wierzytelności ZM Kania

msd | 25 października 2019
W związku z zaległościami Kani na 3,7 mln zł Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce ściągnąć pieniądze od jednego z odbiorców spółki.

Wystawione przez ZUS tytuły wykonawcze podliczono na prawie 3,7 mln zł plus odsetki. Celem odzyskania pieniędzy Zakład zajął wierzytelności ZM Kania względem Auchan. Sieć marketów została więc zobowiązana, aby wszelkie kwoty, które ma zapłacić Kani za dostawę towarów zostały przekazane do ZUS-u na pokrycie należności objętych tytułami wykonawczymi.

Dwa tygodnie temu ZM Kania informowały o zabezpieczeniu należności spółki przez prokuraturę w związku z przestępstwami podatkowymi prezesa. To zresztą element szerszego śledztwa wobec Zakładów, ich menedżerów oraz głównego akcjonariusza.

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego działalność Kani ma wydzierżawić Cedrob, któremu będzie też przysługiwać prawo pierwokupu spółki.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje