czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Zygmunt Solorz chce znacznych dywidend z Cyfrowego Polsatu

msd | 08 lutego 2019
Główny akcjonariusz spółki proponuje, żeby w najbliższych trzech latach medialno-telekomunikacyjny koncern wypłacił łącznie nie mniej niż 1,8 mld zł dywidend.

Zygmunt Solorz, który posiada ponad 57,3 proc. akcji Cyfrowego Polsatu (prawie 66 proc. głosów na WZ), postuluje, aby zarząd spółki rozważył zmianę polityki dywidendowej. Główny akcjonariusz chce, aby roczna dywidenda w najbliższych trzech latach ustalona została na poziomie co najmniej 4 proc. liczonych ze średniej kapitalizacji spółki z grudnia 2018 r., czyli 0,93 zł na akcję.

W opinii pana Zygmunta Solorza grupa Cyfrowy Polsat, która była budowana przez szereg lat wspólnym wysiłkiem i przy istotnym wsparciu akcjonariuszy mniejszościowych, posiada dzisiaj solidne fundamenty w postaci zdrowych aktywów i powtarzalnych strumieni finansowych. Jednocześnie budowane przez wiele lat bardzo dobre relacje z bankami i obligatariuszami Cyfrowego Polsatu dają spółce dostęp do finansowania jej dalszego rozwoju – poinformowano w komunikacie.

Według pana Zygmunta Solorza, dywidenda oparta o takie założenia będzie zdrowym kompromisem pomiędzy zapewnieniem godziwego i powtarzalnego wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki a dalszym jej oddłużaniem – wskazano także.

W odpowiedzi na postulat Zygmunta Solorza zarząd Cyfrowego Polsatu zobowiązał się dokonać przeglądu planów grupy na potrzeby oszacowania możliwości gotówkowych pod kątem wypłaty dywidendy na poziomie oczekiwanym przez głównego akcjonariusza. Skutkiem tego może być zmiana dotychczasowej polityki dywidendowej, do czego mogłoby dojść w marcu tego roku.

W ubiegłym roku Cyfrowy Polsat nie wypłacił dywidendy z zysku za 2017 r., o czym decydować miały wysokie inwestycje (m.in. przejęcie Netii) oraz zamiar kontynuacji oddłużania grupy. Przyjęta pod koniec 2016 r. polityka dywidendowa uzależnia wypłatę z zysku dla akcjonariuszy od poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł. Wyceniane na 101,2 proc. nominału papiery wygasają wprawdzie w lipcu 2021 r., ale ponad trzy miesiące temu spółka poinformowała, że rozważa ich refinansowanie.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje