wtorek, 12 grudnia 2017

Newsroom

Kerdos wniósł sprzeciw do postanowienia o umorzeniu sanacji

msd | 24 kwietnia 2017
To prawdopodobnie najważniejszy przekaz płynący ze sprawozdania rocznego grupy, która nie prowadzi już działalności operacyjnej, a jedynie zamierza prowadzić działania odszkodowawcze.

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego zapadała 22 marca i obwieszczono ją w MSiG 10 kwietnia. Prawdopodobnie wtedy spółka musiała złożyć zażalenie na postanowienie sądu. To krok o tyle interesujący, że jeszcze w marcu rada wierzycieli Kerdosu widziała potrzebę umorzenia sanacji.

Spółka odwołała się od postanowienia (sądu – dop. msd) wskazując m.in. na wolę kontynuowania działań odszkodowawczych – poinformowano w sprawozdaniu rocznym. 

Kerdos nie precyzuje od kogo zamierza dochodzić odszkodowania, aczkolwiek w sposób oczywisty domysły wędrują w stronę Kamila Kliniewskiego, byłego akcjonariusza i prezesa spółki. Zresztą niedawno akcjonariusze podjęli w tym celu stosowną uchwałę.

Wobec wstrzymania działalności operacyjnej, umorzenia postępowania sanacyjnego spółki Dayli i złożenia wniosku o jej upadłość, trudno by w sprawozdaniu grupy Kerdos znalazły się jakiekolwiek pozytywne informacje dla jej obligatariuszy. Przy 124,9 mln zł zobowiązań grupa posiadała na koniec roku ledwie 8,8 mln zł majątku, który tylko topnieje z kwartału na kwartał. 

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje