wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Kerdos wniósł sprzeciw do postanowienia o umorzeniu sanacji

msd | 24 kwietnia 2017
To prawdopodobnie najważniejszy przekaz płynący ze sprawozdania rocznego grupy, która nie prowadzi już działalności operacyjnej, a jedynie zamierza prowadzić działania odszkodowawcze.

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego zapadała 22 marca i obwieszczono ją w MSiG 10 kwietnia. Prawdopodobnie wtedy spółka musiała złożyć zażalenie na postanowienie sądu. To krok o tyle interesujący, że jeszcze w marcu rada wierzycieli Kerdosu widziała potrzebę umorzenia sanacji.

Spółka odwołała się od postanowienia (sądu – dop. msd) wskazując m.in. na wolę kontynuowania działań odszkodowawczych – poinformowano w sprawozdaniu rocznym. 

Kerdos nie precyzuje od kogo zamierza dochodzić odszkodowania, aczkolwiek w sposób oczywisty domysły wędrują w stronę Kamila Kliniewskiego, byłego akcjonariusza i prezesa spółki. Zresztą niedawno akcjonariusze podjęli w tym celu stosowną uchwałę.

Wobec wstrzymania działalności operacyjnej, umorzenia postępowania sanacyjnego spółki Dayli i złożenia wniosku o jej upadłość, trudno by w sprawozdaniu grupy Kerdos znalazły się jakiekolwiek pozytywne informacje dla jej obligatariuszy. Przy 124,9 mln zł zobowiązań grupa posiadała na koniec roku ledwie 8,8 mln zł majątku, który tylko topnieje z kwartału na kwartał. 

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

  04 września 2017
  Decyzja zapadała około pół roku po umorzeniu postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się jeszcze w maju 2016 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje