sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

PKN Orlen zawarł porozumienie ze skarbem państwa ws. przejęcia Energi

msd | 20 kwietnia 2020
Paliwowy koncern, który niedawno podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi, zadeklarował, że zamierza realizować politykę energetyczną Polski. Chce też kontynuować strategiczne inwestycje Energi.

„Deklaracja odnosząca się do realizacji przez spółkę polityki energetycznej Polski, której zasadniczym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, realizowana będzie w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia statutu spółki, w szczególności poprzez kontrolę kapitałową nad Energa.” – poinformował PKN Orlen.

W porozumieniu zawartym ze skarbem państwa paliwowy koncern zadeklarował, że po przejęciu kontroli nad Energą będzie kontynuował jej strategiczne inwestycje. Orlen ma też przeprowadzić weryfikację warunków kontynuowania inwestycji, w szczególności budowy elektrowni Ostrołęka C.

Zawarte porozumienie wejdzie w życie, gdy należące do skarbu państwa akcje Energi zostaną przeniesione na rzecz Orlenu w ramach wezwania. Porozumienie ma obowiązywać przez 10 lat, ale z automatycznym przedłużeniem na czas nieoznaczony.

W ostatnich dniach PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcję Energi z 7 zł do 8,35 zł za sztukę. Tym samym wartość potencjalnych wydatków na przejęcie energetycznej spółki wzrosła o dodatkowe 559 mln zł do blisko 3,46 mld zł.

W styczniu zarząd Energi ocenił, że proponowane wówczas przez Orlen 7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej. Aktualnie akcje spółki notowane są po 8,24 zł, co oznacza, że giełdowa kapitalizacja Energi odpowiada 0,32x jej wartości księgowej. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu o łącznej wartości 1 mld zł, z czego jedna wygasa w 2021 r., a pięć pozostałych w 2022 r. Rentowności papierów paliwowego koncernu nie przekraczają 2,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A., Energa S.A., Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje