poniedziałek, 29 listopada 2021

Newsroom

Prezes FH Dom kupił obligacje spółki zależnej

msd | 27 listopada 2017
Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego Dom, nabył w ubiegły czwartek 10 obligacji, które wygasają 18 grudnia.

Chodzi o zakup długu wartego nominalnie 10 tys. zł (transakcję zrealizowano po 98,3 proc. nominału). Kwota była więc raczej symboliczna, ale sygnał dla rynku czytelny.

Zapadające 18 grudnia papiery dłużne spółki zależnej FH Dom warte są 3,57 mln zł. Uplasowano je przed trzema laty w ramach publicznej oferty memorandowej.

Tydzień temu informowaliśmy, że grupa FH Dom, mimo dokapitalizowania kwotą ponad 9 mln zł, ponownie jest bez pieniędzy (0,3 mln zł gotówki na koniec września) i bez szans na spieniężenie aktywów w tak krótkim czasie. Prawdopodobieństwo wykupu obligacji znacznie zwiększa natomiast fakt, że ponad 40 proc. emisji znajduje się w rękach Total FIZ, głównego akcjonariusza FH Dom, który często wspiera grupę dodatkowymi środkami.

Z opublikowanego powiadomienia o transakcjach wynika także, że Robert Majkowski nabywał obligacje FH Dom we wrześniu (16 sztuk).

Papiery FHS1217 według najlepszej oferty sprzedaży wyceniane są aktualnie na 99,7 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst