wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Fundusz Hipoteczny Dom został dokapitalizowany

msd | 29 sierpnia 2017
Spółka pozyskała 9,25 mln zł wpływów brutto z emisji akcji serii F.

O planowanej emisji nowych akcji FH Dom informował na początku czerwca wskazując wówczas, że chce z niej pozyskać około 14 mln zł, z czego do 10 mln zł trafiłoby na refinansowanie zadłużenia, także obligacyjnego. Od tego czasu spółka – w istocie jej jedyny podmiot zależny – spłaciła papiery dłużne na 5 mln zł, na co pozyskała środki z umów wekslowych zawartych z Total FIZ, głównym akcjonariuszem.

Do wykupu w tym roku FH Dom pozostało jeszcze 3,57 mln zł z tytułu zapadających w grudniu papierów, które w przeszłości plasowano w trybie oferty publicznej bezprospektowej. Dwa tygodnie temu wskazywaliśmy na złą sytuację płynnościową FH Dom (rekordowo niskie 0,01x płynności bieżącej) i fakt, że wykup obligacyjnego zadłużenia będzie wymagał kolejnych środków od głównego akcjonariusza lub właśnie wpływów z emisji akcji.

Nowa emisja objęła 2,01 mln akcji serii F o wartości emisyjnej 4,6 zł. Wśród inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie znalazł się Total FIZ, wiodący akcjonariusz spółki. Emisję, jak podał FH Dom, opłacono gotówką.

Zapadające w grudniu obligacje FHS1217, które w 42 proc. znajdują się w portfelu Total FIZ (stan na koniec 2016 r.), przed weekendem wyceniane były na 100,2 proc. nominału. Oznacza to 7,06 proc. rentowności brutto dla kupującego (4,35 proc. netto). 

Więcej wiadomości o Fundusz Hipoteczny Dom S.A. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst