środa, 04 października 2023

Newsroom

GPW Benchmark uruchomi indeks obligacji zmiennokuponowych

msd | 17 kwietnia 2023
Od 2 maja GPW Benchmark zacznie publikować indeks obejmujący portfel obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu.

W skład indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ) wejdą wszystkie zmiennokuponowe papiery skarbowe o wartości emisji co najmniej 5 mld zł i terminie zapadalności przekraczającym sześć miesięcy. Indeks kalkulowany będzie w oparciu o kursy referencyjne z rynku BondSpot.

Publikację nowego indeksu GPW Benchmark rozpocznie 2 maja. Przy czym, jego punkt startowy ustalono na 30 grudnia 2019 r. 

Wzorem pozostałych indeksów obligacji skarbowych, wartość nowego wskaźnika publikowana będzie trzy razy dziennie.

Od 2011 r. GPW publikuje TBSP.Index, który obejmuje notowania stałokuponowych obligacji od grudnia 2006 r. W listopadzie ubiegłego roku do głównego indeksu dołączono pięć kolejnych, także obejmujących papiery stałokuponowe, ale o określonych terminach zapadalności, co m lepiej odzwierciedlać poszczególne horyzonty inwestycyjne. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej