poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

GPW Benchmark uruchomi indeks obligacji zmiennokuponowych

msd | 17 kwietnia 2023
Od 2 maja GPW Benchmark zacznie publikować indeks obejmujący portfel obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu.

W skład indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ) wejdą wszystkie zmiennokuponowe papiery skarbowe o wartości emisji co najmniej 5 mld zł i terminie zapadalności przekraczającym sześć miesięcy. Indeks kalkulowany będzie w oparciu o kursy referencyjne z rynku BondSpot.

Publikację nowego indeksu GPW Benchmark rozpocznie 2 maja. Przy czym, jego punkt startowy ustalono na 30 grudnia 2019 r. 

Wzorem pozostałych indeksów obligacji skarbowych, wartość nowego wskaźnika publikowana będzie trzy razy dziennie.

Od 2011 r. GPW publikuje TBSP.Index, który obejmuje notowania stałokuponowych obligacji od grudnia 2006 r. W listopadzie ubiegłego roku do głównego indeksu dołączono pięć kolejnych, także obejmujących papiery stałokuponowe, ale o określonych terminach zapadalności, co m lepiej odzwierciedlać poszczególne horyzonty inwestycyjne. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst