czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

PCM otrzymał 1,89 mld zł kredytów od nowego właściciela

msd | 25 czerwca 2019
Wpływy z kredytów otrzymanych przez Prime Car Management od PKO BP mają trafić na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności oraz całkowitą spłatę istniejącego zadłużenia, w tym wartych 250 mln zł obligacji.

PKO BP, który stał się niedawno pośrednio głównym akcjonariuszem leasingowej spółki, udzielił jej 1,59 mld zł nieodnawialnego kredytu oraz 300 mln zł kredytu w rachunku bieżącym. Pierwszy z nich podzielony ma być na dwie transze, warte kolejno 1,34 mld zł oraz 250 mln zł. To właśnie druga z nich ma trafić na wykup obligacji.

Zawarcie umów ma na celu zmianę struktury finansowania spółki i jej grupy kapitałowej poprzez zrefinansowanie dotychczasowych zobowiązań spółki wynikających z zawartych umów kredytowych oraz wyemitowanych obligacji – podało Prime Car Management.

Tydzień temu spółka informowała, że chce przedterminowego wykupu obligacji, które pierwotnie miały wygasać w grudniu 2020 r. Zasadniczy problem PCM polega jednak na tym, że konieczne może być dodatkowe porozumienie z obligatariuszami, ponieważ najbliższy możliwy – wynikający z warunków emisji – termin wcześniejszej spłaty to dopiero 21 grudnia tego roku. 

Trzyletnie obligacje PCM1220 znajdują się na Catalyst od ponad roku i wciąż nimi nie handlowano. Emisję tę obejmowały nie tylko fundusze inwestycyjne, ale też Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który nabył blisko jedną piątą emisji (46,8 mln zł).

W wyniku zamkniętego niedawno wezwania 94,4 proc. akcji PCM należy do PKO Leasing. Nowy właściciel zamierza dokonać przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofać PCM z giełdy.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje