niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

PCM otrzymał 1,89 mld zł kredytów od nowego właściciela

msd | 25 czerwca 2019
Wpływy z kredytów otrzymanych przez Prime Car Management od PKO BP mają trafić na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności oraz całkowitą spłatę istniejącego zadłużenia, w tym wartych 250 mln zł obligacji.

PKO BP, który stał się niedawno pośrednio głównym akcjonariuszem leasingowej spółki, udzielił jej 1,59 mld zł nieodnawialnego kredytu oraz 300 mln zł kredytu w rachunku bieżącym. Pierwszy z nich podzielony ma być na dwie transze, warte kolejno 1,34 mld zł oraz 250 mln zł. To właśnie druga z nich ma trafić na wykup obligacji.

Zawarcie umów ma na celu zmianę struktury finansowania spółki i jej grupy kapitałowej poprzez zrefinansowanie dotychczasowych zobowiązań spółki wynikających z zawartych umów kredytowych oraz wyemitowanych obligacji – podało Prime Car Management.

Tydzień temu spółka informowała, że chce przedterminowego wykupu obligacji, które pierwotnie miały wygasać w grudniu 2020 r. Zasadniczy problem PCM polega jednak na tym, że konieczne może być dodatkowe porozumienie z obligatariuszami, ponieważ najbliższy możliwy – wynikający z warunków emisji – termin wcześniejszej spłaty to dopiero 21 grudnia tego roku. 

Trzyletnie obligacje PCM1220 znajdują się na Catalyst od ponad roku i wciąż nimi nie handlowano. Emisję tę obejmowały nie tylko fundusze inwestycyjne, ale też Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który nabył blisko jedną piątą emisji (46,8 mln zł).

W wyniku zamkniętego niedawno wezwania 94,4 proc. akcji PCM należy do PKO Leasing. Nowy właściciel zamierza dokonać przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofać PCM z giełdy.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje