czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Rubicon ogranicza zadłużenie

msd | 13 lutego 2013
Fundusz dokonał przedterminowego wykupu w celu umorzenia obligacji serii E oraz częściowego wykupu papierów serii B. Łącznie wydał na ten cel 23,7 mln zł plus narosłe odsetki.

Wykupione papiery serii E zostały wyemitowane we wrześniu ub.r. Emisję objęło wówczas siedmiu inwestorów. Spółka płaciła stały 11-proc. kupon. Jej wartość wynosiła 25 mln zł. Fundusz wykupił papiery w dwóch podejściach. Pierwszego wykupu o wartości nominalnej 4 mln zł dokonał w grudniu ub.r. Pozostałe 21 mln zł spłacił natomiast 12 lutego br.

Obligacje serii B, na których przedterminowy wykup Rubicon Partners NFI wydał 2,68 mln zł, zostały wyemitowane w kwietniu 2011 r. Spółka pozyskała z emisji 32 mln zł. Papiery trafiły w czerwcu 2011 r. do obrotu na Catalyst. Ich termin wykupu przypada na 27 kwietnia br., a na spłatę fundusz musi przeznaczyć jeszcze (licząc według nominału) 29,3 mln zł. Papiery RBC0413 od lipca ub.r. wycenianie są poniżej wartości nominalnej. Na zamknięciu wtorkowej sesji wyceniane były one na 94,1 proc.

Informując o przedterminowych wykupach fundusz przekazał także informację o zbyciu akcji spółki DTP. Wartość transakcji wyniosła blisko 13,4 mln zł, a w wyniku jej zawarcia Rubicon nie posiada już udziałów w DTP.

Więcej wiadomości o Rubicon Partners NFI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst