niedziela, 14 lutego 2016

Newsroom

Zapisy na PCC Rokita zredukowane o prawie 80 proc.

ems | 16 kwietnia 2013
Kto złożył zapis na 100 obligacji otrzyma ich tylko 22 - tak wysoką nadsubskrypcję zanotowano w emisji zakończonej w ostatni czwartek. To rekord Catalyst.

   Poprzedni rekord redukcji zapisów także należał do PCC Rokita - we wrześniu spółka obcięła zapisy o blisko 70 proc. w transzy inwestorów detalicznych.

   Od tamtego czasu oferowane oprocentowanie obligacji obniżyło się z 9 do 7,5 proc. w skali roku, lecz mimo to, popularność obligacji Rokit nie maleje. Przesądza o tym kilka równorzędnych elementów. Po pierwsze konstrukcja oferty - emisja publiczna przygotowana na podstawie prospektu emisyjnego pozwala składać zapisy już na jedną obligację o nominale 100 zł, a więc próg wejścia dla inwestorów zawieszony jest bardzo nisko. Po drugie dobra sytuacja finansowa firmy, która wzbudza zaufanie inwestorów. Po trzecie sukces wcześniejszych ofert, po czwarte oprocentowanie (jest niższe niż jesienią, ale stopy WIBOR i oprocentowanie lokat bankowych spadły jeszcze bardziej), po czwarte wreszcie wysokie notowania wcześniejszych serii obligacji Rokity na Catalyst (rentowność spada nawet do 6,5 proc.)

   Sama oferta kwietniowa serii AC warta była 25 mln zł, przy czym zapisy podzielono na równe transze - detaliczną i instytucjonalną. W tej drugiej minimalny próg zapisu został ustalony na poziomie 0,5 mln zł, a przydział dokonywany był uznaniowo przez spółkę. W komunikacie podano, że w tej transzy obligacje przydzielono 12 inwestorom zgodnie ze złożonymi zapisami. 

   W transzy detalicznej opłacono obligacje o wartości 56,7 mln zł, a trafiły do niej papiery za 12,5 mln zł - stąd konieczna była redukcja w wysokości 77,95 proc.

   Program emisji obligacji PCC Rokita nie został jeszcze wyczerpany (z 200 mln zł wyemitowano 70 mln zł), więc kolejne emisje w dotychczasowej formule są kwestią czasu.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • PCC Rokita zwiększa rentowność

  13 listopada 2015
  Przy niższych przychodach chemiczna grupa poprawiła wynik na podstawowej działalności. Wprawdzie z powodu wolniejszego spływu należności cash flow operacyjny jest znacznie niższy niż przed rokiem, ale pod względem zadłużenia czy płynności sytuacja Rokity pozostaje bez większych zmian.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Cześć, wychodzę

  25 września 2015
  Emisje obligacji to także odpowiedzialność za ich spłatę. Wyjście przed czasem spłaty zaciągniętych zobowiązań to coś innego niż „zmęczenie materiału”.
  czytaj więcej
 • Niższa płynność Rokity

  27 sierpnia 2015
  Co prawda chemicznej grupie udało się wypracować dodatni cash flow operacyjny oraz zrefinansować obligacje, ale to nie wystarczyło by utrzymać płynność na komfortowym poziomie.
  czytaj więcej
 • Czerwcowa emisja Rokity debiutuje na Catalyst

  14 lipca 2015
  Chemiczna spółka wprowadziła do obrotu pięcioletnie obligacje serii CA, za które płaci stałe 5 proc. rocznie.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje