niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Gmina Konopiska spóźnia się w wypłatą kuponu

msd | 30 lipca 2013
Właściciele papierów serii A1 powinni byli otrzymać płatność 30 lipca, jednak gmina nie zapewniła na ten dzień środków – wynika z komunikatu na stronie internetowej KDPW.

Z informacji uzyskanych od Gminy Konopiska wynika, że środki zostały przekazane do banku w celu dokonania przelewu na rachunek KDPW, jednak do godz. 14 wciąż one do nas nie dotarły – poinformował Dariusz Marszałek z biura prasowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w rozmowie z serwisem Obligacje.pl.

Nawet jeśli odsetki dotrą do KDPW jeszcze we wtorek, to inwestorzy muszą liczyć się z tym, że otrzymają je dopiero w środę, czyli z co najmniej dwudniowym opóźnieniem. KDPW musi bowiem dokonać niezbędnych rozliczeń i przekazać środki na rachunki domów maklerskich, które przekażą je dopiero swoim klientom.

To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek na Catalyst, kiedy emitent obligacji komunalnych spóźnia się z wypłatą kuponu. Dotychczas problem ten dotyczył wyłącznie rynku papierów korporacyjnych.

Wartość emisji obligacji serii A1 wynosi 550 tys. zł. Gmina Konopiska płaci za nie 2 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Tyle samo płaci także za obligacje serii A2 o wartości 2,2 mln zł, które także znajdują się w obrocie na Catalyst.

Kurs obligacji KON0715 pozostaje bez zmian. Po raz ostatni inwestorzy handlowali nimi 11 czerwca przy cenie 102 proc., zaś wtorkowe zlecenia kupna/sprzedaży wyceniają papiery na 101,5/103 proc. Obligacjami serii A2 (KON0916) po raz ostatni handlowano natomiast 5 marca przy cenie 105 proc.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst