sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Invista miała 1,6 mln zł straty netto w II kwartale

ems | 15 sierpnia 2013
Strata jest pochodną spadku wyceny rynkowej posiadanych akcji JSW. Mimo to bezpieczeństwo posiadaczy obligacji nie wydaje się zagrożone.

   Przy 21 tys. zł przychodów strata na sprzedaży na poziomie 328 tys. zł nie jest niczym nadzywczajnym. Jej powiększenie do 1,8 mln zł na poziomie brutto to efekt wspomnianego przeszacowania posiadanych akcji JSW (pochodzących ze skupu akcji pracowniczych). W I półroczu Invista notuje 2,5 mln zł straty netto. 

   Ważniejszy jest w tym przypadku bilans, w którym zobowiązania spółki podliczono na 8,1 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe na 3,15 mln zł. Przy 13,3 mln zł aktywów obrotowych (raport ma formę uproszczoną, a komentarz zarządu jest skąpy; można jednak przyjąć, że są to głównie płynne aktywa finansowe) spółka mogłaby spłacić zobowiązania w dowolnym niemal momencie. Kapitał własny na poziomie 35,7 mln zł także daje duży komfort psychiczny. Zwłaszcza, że obok aktywów obrotowych Invista wykazuje także 33,9 mln zł w majątku trwałym - prawdopodobnie są to warszawskie nieruchomości, które Invista skupuje od spadkobierców warszawskich kamienic, starając się później o ich zwort od państwa. 

   Mimo mocnego bilansu z ostatniej emisji obligacji Invista zebrała 0,9 mln zł z maksymalnej puli wartej 4 mln zł - widać, że nie wszystkim inwestorom model biznesowy spółki przypadł do gustu. 

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 3,9 mln zł z terminem wykupu w czerwcu 2015 r.  Rynek wycenia je na 101,3 proc.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst