poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

P.R.E.S.C.O. chce podwoić zysk w 2012 r.

ems | 14 marca 2012
Firma windykacyjna zamierza w tym roku zwiększyć zysk netto do 25,7-29 mln zł z 14,7 mln osiągniętych w 2011 r. W prognozę nie wlicza nowych pakietów wierzytelności.

   Prognoza finansowa, którą P.R.E.S.C.O Group opublikowała w środę rano nie uwzględnia zakupów nowych portfeli wierzytelności po 30 stycznia tego roku i związanym z tym nowych kosztów finansowania zewnętrznego. A trzeba dodać, że P.R.E.S.C.O nie jest dotąd znana inwestorom na Catalyst, ponieważ dwie emisje obligacji, które spółka przeprowadziła w ostatnich miesiącach nie trafiły jeszcze do obrotu na regulowanym rynku wtórnym. Druga z emisji została przeprowadzona w lutym, z czego wynika, że jej koszt i wyniki z nabycia pakietu wierzytelności, do czego była przeznaczona, nie są uwzględnione w prognozie.

   Prognoza wyników na 2012 rok zakłada skokową ich poprawę, ale po części jest to "zasługą" słabszego dla firmy roku 2011 r. W ubiegłym roku przychody firmy spadły z 45 do 41 mln zł, wynik brutto na sprzedaży osunął się do 10,5 z 27,4 mln zł, a zysk netto spadł do 14,7 z 15,1 mln zł.

   Tymczasem plany na obecny rok zakładają wypracowanie 76,5-85,5 mln zł przychodów (wzrost o 86,1-108 proc.), zysk brutto na sprzedaży ma sięgnąć 46,8-52,5 mln zł (wzrost o 343-400 proc.), a zysk netto zawrzeć się w przedziale 25,7-29 mln zł (wzrost o 74,8-97,3 proc.).

   W grudniu 2011 r. i w lutym 2012 r. P.R.E.S.C.O przeprowadziło dwie emisje obligacji o wartości 30 mln zł każda oferując inwestom marżę przekraczającą WIBOR6M odpowiednio o 5 i 5,2 pkt proc. Obie serie mają trafić do obrotu na Catalyst, do tego czasu można je kupić lub sprzedać w nieregulowanym obrocie.

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje