niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Lokaty Budowlane wykupiły obligacje

msd | 16 grudnia 2013
Spółka spłaciła w terminie zerokuponowe papiery o wartości nominalnej 5,5 mln zł.

- Dzięki bardzo dobrej sprzedaży lokali w inwestycji na Saskiej spłata obligacji nawet przez moment nie była zagrożona – napisano w komunikacie prasowym spółki.

Prezentowane przez deweloperską spółkę wyniki finansowe nie były jednak wystarczająco jasne, aby mieć pewność, że spłata papierów serii A przebiegnie bez zakłóceń, zwłaszcza bilans w ujęciu skonsolidowanym. Choć środki z emisji zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w Warszawie przy ul. Saskiej, to dopiero spłata obligacji pozwoli poprawić wyniki. Papiery zabezpieczone były hipoteką, co uniemożliwiało przeniesienie własności na nabywców mieszkań. Po zwolnieniu zabezpieczenia spółka będzie dopiero mogła podpisać z klientami akty notarialne, a więc i zaksięgować przychody ze sprzedaży.

Natomiast notowania obligacji LB na Catalyst nigdy nie sprawiały wrażenia, że inwestorzy mają obawy o terminową spłatę papierów.

Lokaty Budowlane nie informują w jaki sposób firma zamierza finansować kolejne inwestycje.

Więcej wiadomości o Lokaty Budowlane S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst