piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Lokaty Budowlane zrolowały obligacje

msd | 13 czerwca 2017
Deweloper uplasował dwie serie papierów dłużnych o łącznej wartości emisyjnej 9 mln zł.

Obie emisje zostały przeprowadzone z zamiarem zrefinansowania dwóch starszych serii, także wartych 9 mln zł.

Nowe papiery serii D i E mają 12-miesięczny okres spłaty i są zabezpieczone hipotecznie. Są to obligacje zerokuponowe, które spółka uplasowała z dyskontem. W przypadku serii D o wartości nominalnej 3,72 mln zł dyskonto ustalono na 7 proc. rocznie, zaś dla serii E na 5,85 mln zł jego wysokość to 5,5 proc.

Lokaty Budowlane nie informują by nowe papiery miały trafić do giełdowego obrotu. Po raz ostatni dług spółki znajdował się na Catalyst w 2013 r.

Więcej wiadomości o Lokaty Budowlane S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje