piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Jedenasty inwestor w Pawtrans

ems | 19 marca 2012
Debiutująca w poniedziałek na Catalyst spółka zamknęła emisję obligacji w dwa dni, a papiery kupiło dziesięciu inwestorów. Dziś dołączył do nich kolejny.

   Większość debiutów na Catalyst przypomina bal bez muzyki. Są uściski rąk, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i konferencja prasowa. Brakuje jednak transakcji. Na szczęście dzisiejszy debiutant miał i oprawę transakcyjną - przy cenie 101,5 proc. właściciela zmieniło 100 papierów o nominale 100 zł każdy.

   Pawtrans jest spółką z wielu względów interesującą, od trzydziestu lat działa w branży transportu, a specjalizuje się w transporcie płynnych produktów spożywczych i ma na tym polu spore sukcesy. Jej klientami są największe koncerny w Polsce takie jak KraftFoods, Unilever, Wedel, Maspex i wiele innych. W 2010 r. spółka osiągnęła 198 mln zł przychodów i 1,7 mln zł zysku. W 2011 r. zysk wyniósł już 5,1 mln zł netto. Stabilne wyniki finansowe i zabezpieczenie hipoteczne, którego wartość dwukrotnie przekracza wartość emisji, mogą skłaniać inwestorów do sięgania po te papiery, bo kupon na poziomie 4,5 pkt proc. ponad WIBOR6M daje zyski nieznacznie tylko niższe niż średnia dla Catalyst (10,2 proc. dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu).

   Warto jednak odnotować, że na koniec 2010 r. kapitały własne spółki wynosiły 44 mln zł, zaś suma zobowiązań przekraczała 111 mln. Pawtrans jest więc spółką silnie zlewarowaną. Poprawić te dysproporcje ma planowany debiut spółki na GPW. -Poważnie liczymy się z możliwością debiutu na głównym parkiecie giełdowym. Decyzje zostaną podjęte w drugiej połowie roku - powiedział Marek Krochmal, prezes Pawtransu w rozmowie z serwisem Obligacje.pl. Powiedział także, że firma nie bierze obecnie pod uwagę planów nowej emisji obligacji. Wpływy z tej przeprowadzonej w styczniu mają pomóc zwiększyć skalę działania firmy i zasilić kapitał obrotowy.

   Pawtrans ma opcję call na swoje papiery dłużne, których termin wykupu przypada w styczniu 2015 r. Jeśli z niej skorzysta wypłaci 0,5 pkt proc. premii od wartości nominalnej obligacji.

   Przy cenie 101,5 proc., przy której zawarto dzisiejszą transakcję, rentowność do wykupu (YTM, przy założeniu, że oprocentowanie nie zmieni się) brutto wyniosła 8,82 proc.

   Z dokumentów informacyjnych spółki wynika, że trakcie publicznej emisji zapisy złożyło 10 inwestorów łącznie na 113 tys. papierów (z 10 tys. oferowanych). Oferujący emisję Dom Maklerski Polskiego Banku Spółdzielczości rozprowadził ją wśród inwestorów instytucjonalnych, przeważnie banków spółdzielczych.

Więcej wiadomości o Pawtrans Holding Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst