wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Indygotech miał 11,7 mln zł zysku netto w I kw.

msd | 16 maja 2014
W całości pochodził on ze wzrostu wyceny notowanych na rynku NewConnect spółek Baltic Ceramics Investments i LZMO.

Indygotech Minerals (d. LST Capital) działa na zasadzie funduszu, który inwestuje w projekty technologiczne. Oprócz udziałów w kapitale Baltic Ceramics (49,09 proc.) i LZMO (41,65 proc.) posiada on także udziały w spółce Industry Technologies (63,6 proc.). Ta ostatnia nie jest notowana na giełdzie przez co jej wycena odbywa się znacznie rzadziej (po raz ostatni w trzecim kwartale ubiegłego roku).

Ze względu na charakterystyczny sposób funkcjonowania Indygotech prawie wcale nie wykazuje przychodów (0,1 mln zł), czy zysków operacyjnych (0,2 mln zł straty). Zyski pojawiają się dopiero po uwzględnieniu przychodów finansowych, głównie z aktualizacji wartości inwestycji (18,19 mln zł). Na poziomie brutto i netto wynik wyniósł odpowiednio 14,41 i 11,74 mln zł. Dla porównania, przed rokiem fundusz wykazał 2,92 mln zł straty netto, ale już w całym 2013 r. wynik netto podsumowano na 35,91 mln zł.

Bilans spółki także nie dostarcza większych wrażeń. Suma bilansowa to 111,35 mln zł, z czego 108,23 mln zł przypada na aktywa obrotowe. Niemal w całości składają się one z krótkoterminowych aktywów finansowych (109,09 mln zł), tj. udziałów w innych spółkach i środków pieniężnych. Przy 88,80 mln zł kapitału własnego zobowiązania i rezerwy funduszu podliczono na 22,55 mln zł, z czego aż 15,41 mln zł to rezerwa z tytułu odroczonego podatku. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła zaś 2,36 mln zł.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji spółki o wartości 690 tys. zł. Wykup przypada na 12 czerwca. Paradoksalnie na koniec marca fundusz nie posiadał środków na ich spłatę, ponieważ środki pieniężne podliczono na 46 tys. zł, a krótkoterminowe należności na 112 tys. zł. Bynajmniej nie jest to sugestia, że należy spodziewać się problemów ze spłatą obligacji. Przy takich aktywach wykup niewielkiej emisji nie powinien przysporzyć spółce dużych problemów. Nawiasem mówiąc wartość czerwcowej serii to mniej niż jedna dziesiąta tego, o co aktualnie ubiega się LZMO w ramach emisji publicznej.

Więcej wiadomości o Indygotech Minerals S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst