czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

5,85 mln zł straty netto LST Capital

msd | 02 września 2013
Aktywa funduszu spadły o 14,1 proc. r/r do 46,77 mln zł. Zarówno na rachunek wyników, jak i na poziom aktywów bezpośrednio wpłynęła wartość posiadanych akcji.

   - Na osiągniętą w I półroczu stratę główny wpływ miała trwająca dekoniunktura gospodarcza, która bezpośrednio przełożyła się na poziom notowań spółek, których akcje znajdują się w obrocie publicznym i znajdują się w portfelu LST Capital. W największym stopniu wynik obciążony został niską wyceną pakietu akcji IN Point S.A. – napisano w komentarzu do wyników.

   Na koniec półrocza aktywa funduszu venture capital wynosiły 46,77 mln zł. Spadły więc one o 14,1 proc., a w tym samym czasie wartość zobowiązań wzrosła o 12,6 proc. r/r do 11,41 mln zł. Wartość zobowiązań długoterminowych wynosiła 4,93 mln zł (+226,92 proc. r/r), krótkoterminowych zaś 2,11 mln zł (-29 proc. r/r). Prawdopodobnie w kolejnych okresach wartość zobowiązań będzie jednak w dalszym ciągu rosła, bowiem wśród czynników wpływających na wyniki w perspektywie kolejnego półrocza spóła wymienia m.in. dostępność oraz koszt pozyskiwania obcych źródeł finansowania.

   Kapitał LST spadł z 44,29 mln zł przed rokiem do 35,37 mln zł w czerwcu br. Relacja zobowiązań do kapitałów własnych funduszu wzrosła natomiast z 0,23 do 0,32. Wciąż więc znajduje się ona na relatywnie niskim poziomie.

   Przy przychodach na poziomie 0,13 mln zł (-96,8 proc. r/r) wynik operacyjny funduszu wyniósł minus 4,6 mln zł wobec minus 8,04 mln zł przed rokiem. Strata netto wzrosła natomiast z 1,87 mln zł do 5,85 mln zł.

   Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji LST Capital o wartości 690 tys. zł z terminem wykupu przypadającym na czerwiec przyszłego roku. Fundusz płaci stały 11,5 proc. kupon, a inwestorzy wyceniają papiery na 102 proc.

Więcej wiadomości o Indygotech Minerals S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

  13 czerwca 2024
  Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
  czytaj więcej
 • Bocian opuści Catalyst bez wykupu

  12 czerwca 2024
  Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.
  czytaj więcej
 • White Stone Development z kolejną wcześniejszą spłatą

  11 czerwca 2024
  Po roku od emisji deweloper przedterminowo wykupi wszystkie obligacje WSD0726 o wartości nominalnej 20 mln zł.
  czytaj więcej
 • Bocian zaczął rok na minusie

  11 czerwca 2024
  Pożyczkowa grupa osiągnęła 17,4 mln zł straty netto w I kwartale. Zamiana części portfela na gotówkę pozwoliła jej natomiast nieco zredukować zobowiązania odsetkowe. Mimo tego, jej wskaźniki zadłużenia nadal rosły.
  czytaj więcej