wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

LST Capital z nową strategią

msd | 28 października 2013
Z funduszu venture capital spółka przekształci się w holding przemysłowy i zmieni nazwę na IndygoTech Minerals.

Spółka zamierza skoncentrować się na przemysłowych technologiach ceramicznych, które – w jej opinii – nie mają konkurencji w regionie oraz charakteryzują się perspektywą wysokich stóp zwrotu. Docelowo każda z trzech spółek zależnych (LZMO, Baltic Ceramics, Industry Technologies) ma trafić na giełdę.

W pierwszym półroczu strata netto LST Capital wyniosła 5,85 mln zł przy 4,6 mln zł straty operacyjnej. Na wyniki te wpływ miały wyceny spółek znajdujących się w portfelu funduszu.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji LST Capital o wartości 690 tys. zł z terminem wykupu w czerwcu przyszłego roku. Spółka płaci za nie stały 11,5-proc. kupon. W ostatniej transakcji (18 października) papiery wyceniano na 101,9 proc., co dawało wówczas 8,34 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Indygotech Minerals S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst