piątek, 30 września 2022

Newsroom

Budostal-5 miał 67 mln zł straty netto

ems | 10 kwietnia 2012
Zobowiązania spółki na koniec 2011 r. sięgały 105 mln zł, zaś kapitały własne były ujemne i wyniosły minus 50 mln zł. Aktywa spółki wyniosły natomiast 55 mln zł.

   Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł o upadłości Budostalu-5 pod koniec lutego, na wniosek samej spółki, zatem fatalne wyniki nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Spółka zanotowała w 2011 r. przychody na poziomie 60,7 mln zł (rok wcześniej 91,1 mln zł), a strata netto sięgnęła 67 mln zł wobec 2,4 mln zł w 2010 r. W lapidarnym komentarzu do raportu rocznego prezes spółki - Marek Leśniak - przyznał, że jest mu bardzo przykro z powodu zawiedzionych nadziei. 

   Warto jednak odnotować, że aktywa spółki pokrywały swoją wartością ponad połowę (ok. 52,3 proc.) wartości zobowiązań, co czyni zawarcie układu z wierzycielami możliwym scenariuszem.

   Oczywiście pozostaje pytanie o jakość aktywów. Składają się nań w dużej częściu nieruchomości spółki, oraz jej maszyny i urządzenia plus zapasy i należności krótkoterminowe. Audytor spółki uznał ich wycenę za realną i prawidłową.

   W raporcie za IV kwartał zarząd Budostalu propnował wierzycielom redukcję zobowiązań o 60 proc. i rozpoczęcie spłaty za rok, lub zamianę wierzytelności na akcje spółki. 

   Na Catalyst notowane są cztery serie obligacje spółki - wszystkie w jednolitym systemie notowań (jako jedyne na Catalyst). Co ciekawe, od czasu do czasu zawierane są transakcje obligacjami najdłuższej serii, w których wycenia się je na niespełna 70 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Budostal-5 S.A. w likwidacji

Więcej wiadomości kategorii Catalyst