wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

2C Parnters uplasowało nową emisję

msd | 10 maja 2017
Na dwa dni przed terminem wykupu wartych 2 mln zł obligacji serii H spółka przydzieliła papiery na 1,5 mln zł.

Podobna sekwencja zdarzeń – nowa emisja tuż przed wykupem starszej serii – miała miejsce także w marcu, gdy zapadały papiery o wartości 3 mln zł.

Tym razem nowe obligacje mają dłuższy termin wykupu, ich spłata przypada bowiem za dwa lata. Dwie poprzednie emisje, z marca i kwietnia tego roku, mają odpowiednio roczny i dziewięciomiesięczny okres spłaty. Wszystkie trzy serie oprocentowane są na stałe 7,5 proc. rocznie, natomiast by był to dług zabezpieczony, 2C Partners informowało tylko z marcu.

Tegoroczne wykupy obligacji 2CP nie kończą się jeszcze na emisji zapadającej w piątek. Od sierpnia do października wygasają papiery warte łącznie 6,53 mln zł. Tym razem będą to obligacje nienotowane na Catalyst.

Ogółem po wykluczeniu z obrotu obligacji 2CP0517, co nastąpiło 2 maja, spółka nie jest już notowana na Catalyst. 

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje