piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

BS w Ostrowi Mazowieckiej miał 9,8 mln zł zysku w 2011 r.

ems | 27 kwietnia 2012
Oznacza to wzrost o 36 proc. w porównaniu do 2010 r. Imponująco przedstawia się współczynnik wypłacalności, który wzrósł do 14,59 proc. z 13,44 proc. rok wcześniej.

   Współczynnik wypłacalności spełnia nie tylko wymagania prawa bankowego (8 proc.), ale też zaostrzone kryteria Komisji Nadzoru Finansowego, która oczekuje, że banki będą miały współczynniki nie niższe niż 12 proc.

   W 2011 r. wynik odsetkowy banku z Ostrowi wyniósł 21 mln zł, co daje wzrost o 29,8 proc. Wynik z prowizji wyniósł natomiast 4,8 mln zł i był wyższy o 8,6 proc. niż rok wcześniej. 

   Koszty działania banku wzrosły do 12,5 mln zł z 10,1 mln zł rok wcześniej, na co w dużym stopniu złożył się wzrost wynagrodzeń (z 6,7 do 8,3 mln zł).

   Udział kredytów zagrożonych w portfelu spadł do 6,37 proc. z 6,73 proc. rok wcześniej.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji banku (BOM0221) o wartości 10 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M o 3,5 pkt proc. Seria ta cieszy się pewnym uznaniem wśród inwestorów, transakcje - acz drobne - zawierane są regularnie. Dotychczasowy wolumen (z 13 miesięcy obecności) wyniósł 6577 sztuk (z 10 tys. wyemitowanych).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst