sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Zysk Pragmy Faktoring spadł o 5 proc. w I kw.

ems | 27 kwietnia 2012
Ale tylko zysk netto, który wyniósł 1,6 mln zł. Na poziomie operacyjnym progres sięgnął 57 proc. - zysk wyniósł 2,8 mln zł, o 1 mln więcej niż przed rokiem.

   Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 4,8 mln zł, o 1,8 mln zł (59 proc.) więcej niż przed rokiem.

   W komentarzu do wyników zarząd podkreśla 79-proc. wzrost kontraktacji (do 79 mln zł) i posiadanego portfela wierzytelności (79,3 mln zł - wzrost o 36 proc.). Zdaniem zarządu obydwa czynniki zaowocują wzrostem przychodów w kolejnych kwartałach. 

   Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o łącznej wartości 40 mln zł. Oprocentowanie obydwu jest  takie samo i o 4,5 pkt proc. przewyższa WIBOR6M.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst