sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Zysk grupy Pragma Inkaso wzrósł o 85 proc.

ems | 27 kwietnia 2012
I wyniósł 1,9 mln zł wobec 1 mln zł rok wcześniej. Przychody netto wyniosły natomiast 9,7 mln zł i były o 71 proc. wyższe niż przed rokiem.

   Ze raportu omawiającego wstępne wyniki za I kwartał wynika ponadto, że na koniec kwartału grupa obsługiwała wierzytelności o wartości 349 mln zł, czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem.

   Na Catalyst notowana jest obecnie jedna seria obligacji spółki (PRI1212) po tym jak spółka na pół roku przed terminem wykupiła serię wrześniową (również wobec serii grudniowej może skorzystać z opcji call). 

   W 2011 r. grupa Pragma Inkaso wypracowała 6,2 mln zł zysku netto, wobec 4,2 mln zł w 2010 r.

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst