wtorek, 26 października 2021

Newsroom

Ruszyły zapisy na obligacje 4fun Media

ems | 17 listopada 2014
Mimo że jest to emisja publiczna, składając zapis trzeba dysponować kwotą minimum 50 tys. zł. Właściciel muzycznych stacji telewizyjnych oferuje 8 proc. stałego oprocentowania.

Emisja zostanie zabezpieczona na udziałach spółki zależnej 4Fun - Program Sp. z o.o., ktorej wartość została wyceniona na 10 mln zł. Ponadto w warunkach emisji spółka zobowiązała się do nieprzeznaczania na dywidendę więcej niż 50 proc. zysku netto oraz do utrzymania wskaźnika zadłużenia netto w relacji do EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) poniżej 3,5.

Środki z emisji 4fun chce przeznaczyć na działania marketingowe i umocnienie swoich stacji. Bierze też pod uwagę przejęcia innych spółek i dywersyfikację źródłeł przychodów, zaś nadwyżki zasilą kapitał obrotowy.

Celem 4Fun Media jest pozyskanie z emisji obligacji do 6 mln zł (ale nie mniej niż 3 mln zł). Papiery mają trzyletni termin wykupu, ale po sześciu miesiącach od daty emisji, spółka będzie mogła skorzystać z opcji przedterminowego wykupu (za dodatkowym wynagrodzeniem dla posiadaczy obligacji, w wysokości 0,5 proc. nominalnej wartości obligacji). Po emisji papiery mają trafić do obrotu na Catalyst.

Co ciekawe, minimalną wartość zapisu ustalono na 50 tys. zł. Jest to bodaj najwyższa wartość minimalnego zapisu w emisjach publicznych kierowanych do detalicznych inwestorów (w przypadku inwestorów kwalifikowanych ten zapis nie może być niższy niż równowartość 100 tys. EUR). Z drugiej strony, nawet w ramach dotychczasowych emisji publicznych, gdzie zapisy można było składać nawet od 100 zł, średnia wartość zapisu w zasadzie nie schodziła poniżej 50 tys. zł.

4Fun Media jest właścicielem telewizyjnych stacji muzycznych 4fun.tv, mjuzik.tv i tvDisco. Po trzech kwartałach grupa miała 17,6 mln zł przychodów wobec 23,2 mln zł przed rokiem. Spadek przychodów tłumaczony jest niższą oglądalnością i - co za tym idzie - niższymi przychodami reklamowymi. W samym III kwartale przychody wyniosły 3,7 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej, przy czym częściowo wynika on z rezerwy (1,2 mln zł) na rozliczenie umowy z brokerem reklamowym. Z powodu odpisu niższe są także zyski - po III kwartałach zysk netto wyniósł 2,2 mln zł wobec 4,4 mln zł rok wcześniej, przy czym w samym III kwartale spółka wykazała 0,9 mln zł straty (1 mln zł zysku rok wcześniej). Grupa praktycznie nie posiadała zadłużenia finansowego, za to miała ponad 10 mln zł należności wobec podmiotów powiązanych.

Więcej wiadomości o 4Fun Media S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje