czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

4fun Media zawiesza publiczną emisję obligacji

ems | 19 grudnia 2014
To precedensowe rozwiązanie. Spółka uważa dotychczas złożone zapisy za ważne, ale inwestorzy mogą wycofać środki, jeśli w ciągu dwóch dni złożą stosowne oświadczenia.

Próg emisji (3 mln zł) nie został osiągnięty i 4fun Media zdecydowała się na nieszablonowe rozwiązanie jakim jest zawieszenie emisji. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla spółki niż ogłoszenie, że nie doszła ona do skutku, ponieważ 4fun może niejako ponowić ofertę na podstawie tego samego dokumentu, który już sporządziła. Memorandum informacyjne jest bowiem ważne przez trzy miesiące - w tym przypadku do 17 lutego.

Z naszych - nieoficjalnych - informacji wynika, że 4fun rozważa odwieszenie emisji w okolice połowy stycznia, co mogłoby zostać poprzedzone nowymi informacjami ze spółki. Spółka rozważy też zmianę warunków emisji, w szczególności obniżenie minimalnej wartości zapisu (obecnie jest to 50 tys. zł).

Inwestorzy, którzy nie chcą czekać na odwieszenie emisji mogą złożyć oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych i opłaconych zapisów. Mają na to dwa dni robocze licząc od publikacji aneksu do memorandum (ma to nastapić dziś). Oferujący ma natomiast siedem dni roboczych na zwrot środków w przypadku otrzymania takich oświadczeń.

Celem 4Fun Media jest pozyskanie z emisji obligacji do 6 mln zł (ale nie mniej niż 3 mln zł). Papiery mają trzyletni termin wykupu, ale po sześciu miesiącach od daty emisji, spółka będzie mogła skorzystać z opcji przedterminowego wykupu (za dodatkowym wynagrodzeniem dla posiadaczy obligacji, w wysokości 0,5 proc. nominalnej wartości obligacji). Po emisji papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. Spółka oferuje 8 proc. stałego oprocentowania.

Więcej wiadomości o 4Fun Media S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje