wtorek, 26 października 2021

Newsroom

ZM Kania przeprowadzą emisję refinansującą

msd | 24 listopada 2014
Spółka chce wypuścić papiery warte do 45 mln zł przy progu emisji ustalonym na 20 mln zł. Pozyskane środki w pierwszej kolejności trafią na spłatę wygasającej 4 grudnia serii C.

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami sprzed tygodnia Zakłady Mięsne Kania chcą spłacić zapadające za 10 dni papiery dłużne środkami z nowej emisji. Potrzeba na to ponad 18 mln zł, licząc z odsetkami za ostatni okres. Wprawdzie spółka jest rentowna i osiąga dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, ale na koniec września saldo jej środków pieniężnych wynosiło mniej niż 0,5 mln zł. Spłata obligacji z bieżących wpływów byłaby więc niemożliwa.

Okres spłaty nowej emisji ustalono na trzy lata, wykup miałby nastąpić 26 listopada 2017 r. Niezabezpieczone obligacje oprocentowane będą na WIBOR 3M plus 4,75 pkt proc. marży. To 1,65 pkt proc. mniej niż w przypadku wygasającej serii C. Ale w razie nadmiernego wzrostu wskaźnika długu netto do wyniku EBITDA ZM Kania podniosą marżę, maksymalnie o 0,75 pkt proc. Bliższe szczegóły w tym zakresie nie są publicznie znane.

W ostatnim kwartale przychody ZM Kania po wzroście o 48,6 proc. r/r wyniosły 243,3 mln zł, co przełożyło się na 14 mln zł zysku operacyjnego (+360,2 proc.) i 8,3 mln zł zysku netto (+207 proc.). Od początku roku przychody rosną o 56,9 proc. r/r do 644,3 mln zł, zaś wynik operacyjny i netto rosną dwu-, trzykrotnie szybciej i wynoszą odpowiednio 34,8 mln zł oraz 19,9 mln zł.

Po raz ostatni papierami KAN1214 handlowano na początku października po 100 proc. Aktualnie kwotowane są one po 99,26/100,5 proc. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje