środa, 27 października 2021

Newsroom

Emisja refinansująca Kanii z wysoką nadsubskrypcją

msd | 28 listopada 2014
W emisji na 45 mln zł popyt sięgnął 75,9 mln zł, a średni zapis miał wartość 2,62 mln zł. Około 18 mln zł trafi na spłatę wygasającej za tydzień serii C.

Niezabezpieczone trzyletnie obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,75 pkt proc. marży. To 1,65 pkt proc. mniej niż w przypadku refinansowanej serii C. Ale w razie nadmiernego wzrostu wskaźnika długu netto do wyniku EBITDA ZM Kania podniosą marżę, maksymalnie o 0,75 pkt proc. Bliższe szczegóły w tym zakresie nie są publicznie znane.

W prywatnej ofercie zapisy złożyło 29 inwestorów, co daje 2,62 mln zł średniego zapisu, wskazując jednocześnie, że emisję skierowano do instytucji. Ostatecznie papiery przydzielono 28 podmiotom, a stopa redukcji wyniosła 40,7 proc. (spółka podaje średnią stopę na poziomie 31,7 proc.).

W ostatnim kwartale przychody ZM Kania po wzroście o 48,6 proc. r/r wyniosły 243,3 mln zł, co przełożyło się na 14 mln zł zysku operacyjnego (+360,2 proc.) i 8,3 mln zł zysku netto (+207 proc.). Od początku roku przychody rosną o 56,9 proc. r/r do 644,3 mln zł, zaś wynik operacyjny i netto rosną dwu-, trzykrotnie szybciej i wynoszą odpowiednio 34,8 mln zł oraz 19,9 mln zł.

Obligacje KAN1214 już zostały wycofane z obrotu. Ich spłata odbędzie się 4 grudnia. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje