wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Rubicon Partners zrolował obligacje, inwestorzy zarobili

ems | 18 września 2012
Dwa tygodnie przed terminem wykupu, obligacje funduszu można było kupić za 86 proc. ich wartości. Nabywcy zarobili 16,3 proc. w kilkanaście dni.

   Oto kolejny przypadek dowodzący, że na odważnych i czujnych inwestorów, czekają zyski daleko wyższe niż wynikające z samego tylko oprocentowania. W końcówce sierpnia, na dwa tygodnie przed wykupem obligacji Rubicon Partners, nieoczekiwanie potaniały one do 86 proc. wartości nominalnej. 

   Trudno powiedzieć, czym kierowali się inwestorzy sprzedający obligacje funduszu poniżej nominału, ponieważ znany był już wówczas raport za II kwartał, z którego wynikało, że aktywa funduszu - w tym finansowe - znacząco przewyższają wartość zobowiązań, choć nie wszystkie z nich są łatwe do upłynnienia. W istocie przed wykupem funudsz pozbywał się akcji z portfela, poinformował o zmniejszeniu zaangażowania w papiery Gino Rossi. Ostatecznie środki na wykup obligacji pozyskał z nowej emisji rocznych obligacji, która przyniosła mu 25 mln zł, wobec 30 mln zł, których potrzebował do wykupu.

   Warto odnotować, że obligacje nowej serii oprocentowane są na sztywne 11 proc. w skali roku, a zastąpiły papiery o oprocentowaniu przewyższającym WIBOR o 7 pkt proc. De facto nowe obligacje oprocentowane są więc niżej, nawet biorąc poprawkę na sytuację na rynku pieniężnym i prawdopodobieństwo spadku stóp WIBOR. 

   W obrocie na Catalyst pozostały obligacje funduszu o wartości 32 mln zł i kwietniowym terminie wykupu. Na Catalyst wyceniane są na 92-94 proc. (bid/ask). Przy kursie z ostatniej transakcji (91proc.) zawartej we wtorek rano, ich rentowność przekracza 38,5 proc.

   W informacji dotyczącej emisji nowych obligacji fundusz zapisał, że jego intencją jest obniżenie poziomu zadłużenia do 30-35 mln zł od II kwartału 2013 r. z 74,7 mln zł na koniec czerwca. 

Więcej wiadomości o Rubicon Partners NFI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej