czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Nowa seria BBI Zeneris wyceniana nisko

ems | 23 października 2012
Oferta cenowa na poziomie 96,9 proc. dla obligacji wyemitowanych w czerwcu może wydawać się zaskakująco niska. Ale nie w porównaniu z wyceną innych obligacji funduszu.

   Wprowadzana we wtorek emisja obligacji BBI Zeneris przeprowadzona została w czerwcu i choć nie podano celu emisji, to można zakładać, że służyła przede wszystkim zgromadzeniu środków na wykup obligacji zapadających w lipcu tego roku na kwotę 5,4 mln zł. Tymczasem w czerwcu fundusz pozyskał 6,6 mln zł.

   Tymczasem dwie inne serie obligacji funduszu wyceniane są poniżej nominału, w tym seria zapadająca w grudniu przyszłego roku na 91,5 proc. nominału, co daje im 22,4 proc. rentowności brutto przy oprocentowaniu na poziomie 11,99 proc. (w obecnym okresie odsetkowym). Nie dziwi zatem, że nowa seria w ofercie wystawionej przez kupującego wyceniona została na 96,9 proc. 

   W porównaniu do dwóch wcześniej notowanych serii, nowa różni się od nich zabezpieczeniem - ustanowiono je na hipotece należącej do spółki zależnej, podczas gdy wcześniejsze serie zabezpieczone są wierzytelnościami spółek zależnych funduszu. 

Więcej wiadomości o Skystone Capital S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej