czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Przychody Sco-Pak spadły o 37,8 proc. we wrześniu

ems | 26 października 2012
Ale jednocześnie z 8,88 proc. do 18,23 proc. wzrosła rentowność operacyjna spółki, zatem per saldo zysk operacyjny wzrósł o 20,6 proc.

   Tymczasem handel obligacjami spółki staje się coraz bardziej intensywny, po tym jak cena obligacji spadła na Catalyst do 92 proc. nominału w przypadku serii wygasającej w lipcu przyszłego roku. W czerwcu, lipcu i sierpniu Sco-Pak ma do wykupienia obligacje trzech serii o łącznej wartości 38 mln zł plus odsetki (WIBOR6M plus 7 proc.), a obecne wyniki nie wskazują bynamniej, że spółka zdoła zgromadzić niezbędne środki z dzialalności operacyjnej.

   We wrześniu jej przychody spadły do 3,9 mln zł z 6,3 mln zł we wrześniu 2011 r., a więc o blisko 38 proc. Spółka tłumczy spadek przychodów niskimi cenami papieru, wobec czego ograniczyła jego produkcję do potrzeb własnych (opakowań tekturowych). Jednocześnie udało się jej podnieść marżę operacyjną do 18,2 proc., co daje ponad 700 tys. zysku operacyjnego. Przed rokiem - przy wyższych przychodach - marża operacyjna wynosiła 8,88 proc., a więc 557 tys. zł. Mimo spadku przychodów, we wrześniu Sco-Pak zdołał więc zarobić więcej niż przed rokiem.

   Narastająco przychody wyniosły 44,4 mln zł i były niższe niż przed rokiem (46,2 mln zł) o 3,9 proc. Narastająco marża operacyjna wyniosła zaś 10,7 proc. wobec 6,66 proc. przed rokiem. Także i w tym przypadku spółka osiąga więc lepsze wyniki operacyjne. Niestety - jak wykazała w raporcie półrocznym - zysk operacyjny zjadany jest przez koszty obsługi zadłużenia i na poziomie zysku brutto i netto wykazała ona straty. W raporcie półrocznym Sco-Pak podtrzymał jednak prognozę wypracowania 12,9 mln zł zysku operacyjnego mimo wypracowania zaledwie 2,9 mln zł zysku w I półroczu. Kluczowe znaczenie dla realizacji prognozy ma uruchomienie własnej elektrociepłowni, która - jak wynika z raportu miesięcznego za wrześnień - nie jest wciąż uruchomiona pod koniec października, choć pierwotnie planowano zakończenie inwestycji do końca III kwartału. 

Więcej wiadomości o SCO-PAK S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej