środa, 25 maja 2022

Newsroom

Nowa emisja GNB - 37,1 proc. netto w pięć lat

ems | 03 grudnia 2012
Getin Noble Bank ruszył z kolejną emisją obligacji, tym razem rezerwując dla inwestorów pulę 50 mln z wobec 40 mln zł poprzednio. To efekt wcześniejszych redukcji zapisów.

W listopadzie Getin Noble Bank wyemitował obligacje o wartości 40 mln zł i mimo obniżonego o 10 punktów bazowych kuponu, zanotował redukcję sięgającą 28 proc. Z tym, oraz z redukcją zapisów o 45,9 proc. w trakcie październikowej emisji należy wiązać podwyższenie dostępnej puli papierów z 40 do 50 mln zł.

Pozostałe warunki nie zmieniły się. Są to więc obligacje podporządkowane, siedmioletnie, ale z opcją call po pięciu latach. Prawdopodobnie bank skorzysta z opcji, bowiem na dwa lata przed terminem wykupu korzyść z posiadania obligacji podporządkowanych jest już niewielka. Obligacje podporządkowane są bowiem zaliczane do kapitału zapasowego i powiększają w ten sposób kapitał własny banku, a więc także i jego współczynniki wypłacalności. Ale bank musi amortyzować obligacje podporządkowane w tempie 20 proc. rocznie licząc na pięć lat przed datą wykupu. Z punktu widzenia banku lepiej będzie więc wykupić obligacje przed terminem i wypuścić - jeśli będzie taka potrzeba - kolejną ich serię.

Ktoś kto zainwestuje w nową emisję GNB (25 tys. zł to minimalny zapis) zarobi w pięć lat 37,1 proc. na czysto (po odliczeniu podatku z założeniem reinwestowania odsetek w obligacje GNB i utrzymaniem WIBOR na obecnym poziome 4,46 proc.) lub 55,5 proc. jeśli bank nie zdecyduje się na ich przedterminowy wykup. Dla porównania zwrot z inwestycji z lokaty półrocznej oprocentowanej na 5 proc. w skali roku dałby odpowiednio 28 i 41,3 proc. zysku netto. Jest to więc propozycja alternatywna dla amatorów lokat bankowych (choć nie porównywalna pod względem ryzyka inwestycji, status obligacji podporządkowanych oznacza, że w razie upadłości lub bankructwa banku ich posiadacze będą spłacani w ostatniej kolejności, zaś posiadacze lokat w tym samym banku mogą liczyć na spłatę z Bankgowego Funduszu Gwarancyjnego), ale już niekoniecznie dla inwestorów oczekujących od obligacji korporacyjnych dwucyfrowych zysków za cenę zwiększonego ryzyka.

Należy mieć także na uwadze, że inwestorzy na rynku stopy procentowej spodziewają się spadku stóp WIBOR do 3,85 proc. w ciągu dziewięciu miesięcy, po czym WIBOR miałby ponownie rosnąć. Dla inwestorów długoterminowych oczekiwany i trwający już spadek WIBORu nie powinien mieć większego znaczenia.

Wzorem wcześniejszych serii, także papiery nowej emisji zostaną wprowadzone na Catalyst.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje