wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

Abadon Real Estate przeprowadził kolejną emisję obligacji

msd | 12 lutego 2018
Spółka zależna Murapolu pozyskała 10 mln zł z prywatnej oferty. Wyemitowane papiery dłużne nie trafią do obrotu na Catalyst.

Nowe obligacje Abadon Real Estate mają trzyletni okres spłaty i stałe oprocentowanie z kwartalnymi okresami odsetkowymi. Wysokości kuponu jednak nie upubliczniono.

W styczniu 40 mln zł z emisji 33-miesięcznych obligacji pozyskał natomiast Partner, podmiot zależny od Abadon Real Estate. Obligacje zabezpieczono poręczeniem udzielonym przez Murapol.

Sam Murapol przed kilkoma dniami także zakończył emisję obligacji. Pozyskał 3,32 mln zł z 39-miesięcznych papierów, które nie trafią do giełdowego obrotu. Była to dla dewelopera kolejna niewielka tego rodzaju emisja. Poprzednio, w styczniu pozyskał 4,99 mln zł, zaś w listopadzie 5,3 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Rynek wycenia je nieco powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Murapol pozyskał 12 mln zł

  02 maja 2018
  W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje