czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Abadon Real Estate przeprowadził kolejną emisję obligacji

msd | 12 lutego 2018
Spółka zależna Murapolu pozyskała 10 mln zł z prywatnej oferty. Wyemitowane papiery dłużne nie trafią do obrotu na Catalyst.

Nowe obligacje Abadon Real Estate mają trzyletni okres spłaty i stałe oprocentowanie z kwartalnymi okresami odsetkowymi. Wysokości kuponu jednak nie upubliczniono.

W styczniu 40 mln zł z emisji 33-miesięcznych obligacji pozyskał natomiast Partner, podmiot zależny od Abadon Real Estate. Obligacje zabezpieczono poręczeniem udzielonym przez Murapol.

Sam Murapol przed kilkoma dniami także zakończył emisję obligacji. Pozyskał 3,32 mln zł z 39-miesięcznych papierów, które nie trafią do giełdowego obrotu. Była to dla dewelopera kolejna niewielka tego rodzaju emisja. Poprzednio, w styczniu pozyskał 4,99 mln zł, zaś w listopadzie 5,3 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Rynek wycenia je nieco powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje