piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Action rozpoczął głosowanie nad układem

msd | 14 października 2019
Po ponad trzech latach od otwarcia postępowania sanacyjnego wobec spółki w końcu ruszyło głosowanie nad układem. Na stole znajduje się tylko jedna propozycja dla wierzycieli.

Poddane pod głosowanie propozycja układowe pochodzą od spółki, ale miały być ustalone w toku negocjacji z wierzycielami. W ten sposób ustalono, że do właścicieli obligacji na 100 mln zł, których termin spłaty przypadał w lipcu 2017 r., wróci 57,5 proc. należności głównej, ale częściowo w ramach konwersji długu na nowe akcje.

Do wierzycieli finansowych, w tym obligatariuszy, wrócić ma 40,35 proc. należności głównej w gotówce plus 9,65 proc. poprzez konwersję długu na nowe akcje. Kolejne 7,5 proc. nominału miałoby zaś wrócić na zasadzie dodatkowej raty układowej. Jej rozliczenie mogłoby nastąpić także w formie bezgotówkowej, na przykład jako potrącenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji zamiennych.

Jak informowano w lipcu, zasadnicza część płatności – 40,35 proc. należności głównej – ma nastąpić w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.

Propozycje układowe spółki będą jedynymi, które zostaną poddane pod głosowanie. W toku negocjacji ustalono, że wierzyciele wycofają z sądu własne propozycje, co też uczynili pod koniec sierpnia.

Głosowanie nad układem zostanie przeprowadzone w formie korespondencyjnej, z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne wobec Actionu otwarto ponad trzy lata temu, 1 sierpnia 2016 r.

Warte 100 mln zł obligacje dystrybutora elektroniki znajdowały się niemal wyłącznie w portfelach inwestorów instytucjonalnych. Wyemitowane w lipcu 2014 r. trzyletnie papiery były oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,4 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o Action S.A. w restrukturyzacji

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje