piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Action uzgodnił ostateczne propozycje układowe

msd | 01 sierpnia 2019
W wyniku zakończonych negocjacji strony ustaliły, że do właścicieli wartych nominalnie 100 mln zł obligacji wróci 57,5 proc. należności głównej, w tym część na drodze konwersji długu na nowe akcje.

Spółka zawarła z częścią wierzycieli pisemne porozumienie, w którym uzgodniono treść propozycji układowych. Jedynych, które zostaną poddane głosowaniu. Spółka zobowiązała się wycofać z sądu poprzednie propozycje układowe, wierzyciele zobowiązali się zaś oddać głos na nowo uzgodnione propozycje.

W przypadku wierzycieli finansowych, w tym właścicieli obligacji na 100 mln zł, których termin spłaty minął w lipcu 2017 r., Action zobowiązuje się uregulować 57,5 proc. należności głównej, w tym 40,35 proc. gotówką, 9,65 proc. w drodze konwersji na akcje, a ostatnie 7,5 proc. na zasadzie płatności dodatkowej raty układowej. W tym ostatnim przypadku płatność mogłaby nastąpić także w formie bezgotówkowej, jako potrącenie wierzytelności, na przykład wynikających z emisji obligacji zamiennych.

Zasadnicza część płatności – 40,35 proc. należności głównej – ma nastąpić w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu.

Ponadto, ustalone propozycje układowe zakładają, że część wierzycieli, w tym właściciele obligacji, mogą otrzymać jednorazową dodatkową spłatę, co zależałoby od wyniku postępowań w sprawach podatkowych, które były jedną z kluczowych przyczyn problemów finansowych Actionu.

Na zabezpieczenie roszczeń części uczestników układu, w tym wierzycieli finansowych, Action zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie hipoteczne. Dodatkowo, spółka ustanowi też zastaw rejestrowy na wyposażeniu magazynowym, a także prawa z rejestracji blisko 40 znaków towarowych.

Action zobowiązuje się przystąpić do wykonania porozumienia z wierzycielami, między innymi podejmując działania mające na celu rozpoczęcie głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne wobec Actionu otwarto trzy lata temu, 1 sierpnia 2016 r.

Warte 100 mln zł obligacje dystrybutora elektroniki znajdowały się niemal wyłącznie w portfelach inwestorów instytucjonalnych. Wyemitowane w lipcu 2014 r. trzyletnie papiery były oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,4 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje