środa, 19 września 2018

Newsroom

Action zaktualizował propozycje układowe

msd | 03 września 2018
Zamiast 36,07 proc. jednorazowej spłaty należności głównej spółka proponuje wierzycielom finansowym 37,86 proc. zaspokojenia. Stopień ten może wzrosnąć, jeśli Action otrzyma zwrot zapłaconego VAT-u.

Spłata proponowanych 37,86 proc. nominału wobec banków i obligatariuszy odbyłaby się jednorazowo w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego następującym po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym. Dodatkowe należności, w tym odsetki, zostałyby umorzone. 

W trwającym ponad dwa lata postepowaniu sanacyjnym Action na dobre pożegnał się też z propozycją konwersji części długów wobec banków i obligatariuszy na akcje. Spółka proponuje natomiast wierzycielom wzrost stopnia zaspokojenia, jeżeli w trakcie wykonywania układu zostanie wydana ostateczna decyzja lub prawomocny wyrok sądu administracyjnego, na mocy których spółce będzie przysługiwał zwrot nienależnie zapłaconego podatku VAT. Dodatkowe wpływy zostałyby rozdzielone pomiędzy trzy z pięciu grup układowych. 

Dwóm z pięciu grup Action proponuje też zabezpieczenie roszczeń poprzez ustanowienie hipoteki, lecz nie dotyczy to wierzycieli finansowych, w tym obligatariuszy. Nie mogą oni też liczyć na zaliczenie do grupy drobnych wierzycieli (do 50 tys. zł), których Action zamierza spłacić w całości.

Termin spłaty wartych 100 mln zł obligacji Actionu minął w lipcu 2017 r. Spółka od roku znajdowała się już wtedy w postępowaniu sanacyjnym.

Obligacje ACT0717 na rynku pierwotnym obejmowały instytucje finansowe. Inwestorzy detaliczni mogli wejść w ich posiadanie wyłącznie na Catalyst.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Sądowy proces w sprawie PCZ rusza w przyszłym miesiącu

  17 września 2018
  Termin rozpoczęcia procesu, w którym oskarżonych jest siedem osób, a jednym z zarzutów jest wyrządzenie obligatariuszom szkody wartej prawie 60 mln zł, wyznaczono na 8 października - dowiedzieliśmy się we wrocławskim sądzie.
  czytaj więcej
 • Prokuratura bada sprawę Bikershopu

  14 września 2018
  W krakowskiej Prokuraturze Okręgowej toczy się postępowanie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa spółki oraz osoby działające w imieniu administratora zastawu niewykupionych na czas obligacji.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze GetBacku interweniują w KNF ws. Trigon TFI

  03 września 2018
  Rada wierzycieli GetBacku chce by Komisja Nadzoru Finansowego zablokowała przeniesienie części działalności Trigona na Skarbiec.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce rozmawiać z bankami

  31 sierpnia 2018
  Zdaniem rady wierzycieli znaczna część środków pozyskanych przez GetBack z emisji akcji i obligacji rozpłynęła się w nierynkowych transakcjach, szczególnie w zakupach portfeli wierzytelności po zawyżonych cenach. Rada wierzycieli chce więc, aby banki będące beneficjentami tych transakcji wzięły teraz udział w restrukturyzacji spółki.
  czytaj więcej

Emisje