środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Akcjonariusze LPP za emisją długu w złotych i euro

msd | 23 września 2022
Piątkowe NWZA odzieżowej spółki wyraziło zgodę na emisję obligacji do 500 mln zł oraz 500 mln euro. Większe szanse na powodzenie w tym roku ma jednak pierwsza z nich.

Wyrażone przez akcjonariuszy zgody dają LPP prawo do przeprowadzenia obu emisji najpóźniej do końca 2023 r. Jak jednak pisaliśmy pod koniec sierpnia, jeśli warunki rynkowe pozwolą, złote papiery spółka będzie chciała uplasować jeszcze w tym roku. Do emisji papierów na eurorynku miałoby zaś dojść w przyszłym roku.

Według sierpniowych wyjaśnień odzieżowej spółki, zawarte w uchwałach kwoty emisji stanowią wyłącznie górny limit.

Jak wynika z opublikowanych przez LPP wyników głosowań, wyrażone przez NWZA zgody na obie emisje bynajmniej nie były jednomyślne. Przeciw uchwałom oddano 245,7 tys. głosów sprzeciwu, reprezentujących około 13,2 proc. akcji spółki (ok. 7,6 proc. istniejących głosów).

Do tej pory LPP ma na koncie jedną emisję obligacji o wartości 300 mln zł. To uplasowane w 2019 r. pięcioletnie papiery LPP1224, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży. I po dziś są to jedne z najniższej oprocentowanych na rynku zmiennokuponowych papierów korporacyjnych, które nie pochodzą od spółek skarbu państwa. Na Catalyst obligacje LPP1224 kwotowane są na 98,1/98,25 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst