czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Alior Bank chce wyemitować obligacje do 250 mln zł

msd | 17 listopada 2023
Zarząd banku wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na papiery dłużne zaliczane do wymogu MREL.

W ramach jednej lub kilku serii zmiennokuponowego długu bank będzie chciał pozyskać do 250 mln zł od inwestorów instytucjonalnych. Papiery będą mieć zmienny kupon, którego wysokość ustalona zostanie dopiero w procesie budowy księgi popytu.

Do samej emisji dojść miałoby w grudniu. Aczkolwiek bank zastrzega sobie możliwość odstąpienia od emisji w razie niesprzyjających warunków rynkowych.

Docelowo nowa emisja Aliora miałyby trafić do obrotu na GPW, gdzie znajduje się pięć serii starszego długu banku, w tym cztery z nich to obligacje podporządkowane z lat 2015-2017, a jedna to pochodzące z tegorocznej emisji senioralne papiery nieuprzywilejowane. 

Notowane w detalicznej części GPW obligacje ALR0524 i ALR1025, które wyróżniają się niskimi nominałami, wyceniane są na 100,52 oraz 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst