sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Alior Bank uplasował obligacje SNP na 400 mln zł

msd | 06 czerwca 2023
Bank warunkowo przydzielił trzyletnie senioralne obligacje nieuprzywilejowane, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc.

Warte 400 mln zł papiery trafiły wstępnie do 71 zaproszonych inwestorów instytucjonalnych, którzy wzięli udział w ofercie prowadzonej w dniach 1-2 czerwca. Sama emisja była bowiem o tyle nietypowa, że Alior Bank prowadził ją na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, lecz subskrypcję poprzedził budową książki popytu. 

Póki co, przydział papierów Aliora miał charakter warunkowy, a dzień ich emisji przewidziano na 26 czerwca.

Senioralne nieuprzywilejowane obligacje pomogą bankowi w wypełnieniu wymogu MREL. 

Docelowo papiery trafią do obrotu na GPW, gdzie notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Alior Banku (jedna tylko na tynku hurtowym), wyemitowanych jeszcze w latach 2015-2017. Najkrótsza seria ALR0524 z 3 pkt proc. marzy kwotowana jest na 102,0/102,8 proc. wartości nominalnej, w tym przypadku ustalonej na 1 tys. zł (dla nowych obligacji SNP to już 400 tys. zł).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje