środa, 04 października 2023

Newsroom

Alior Bank uplasował obligacje SNP na 400 mln zł

msd | 06 czerwca 2023
Bank warunkowo przydzielił trzyletnie senioralne obligacje nieuprzywilejowane, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc.

Warte 400 mln zł papiery trafiły wstępnie do 71 zaproszonych inwestorów instytucjonalnych, którzy wzięli udział w ofercie prowadzonej w dniach 1-2 czerwca. Sama emisja była bowiem o tyle nietypowa, że Alior Bank prowadził ją na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, lecz subskrypcję poprzedził budową książki popytu. 

Póki co, przydział papierów Aliora miał charakter warunkowy, a dzień ich emisji przewidziano na 26 czerwca.

Senioralne nieuprzywilejowane obligacje pomogą bankowi w wypełnieniu wymogu MREL. 

Docelowo papiery trafią do obrotu na GPW, gdzie notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Alior Banku (jedna tylko na tynku hurtowym), wyemitowanych jeszcze w latach 2015-2017. Najkrótsza seria ALR0524 z 3 pkt proc. marzy kwotowana jest na 102,0/102,8 proc. wartości nominalnej, w tym przypadku ustalonej na 1 tys. zł (dla nowych obligacji SNP to już 400 tys. zł).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Pozytywna perspektywa ratingu Alior Banku

  29 sierpnia 2023
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku Alior Bank S.A. ze stabilnej na pozytywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie 'BB'.
  czytaj więcej
 • Dobre czasy Alior Banku

  02 sierpnia 2023
  Przekraczająca 6 proc. marża odsetkowa i niecałe 1 proc. kosztów ryzyka pozwoliły bankowi osiągnąć rekordowe 506 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale. Według zarządu Aliora, druga połowa roku zapowiada się optymistycznie pod względem wyników i bez potrzeby emisji obligacji pod tegoroczny wymóg MREL.
  czytaj więcej
 • Nowe obligacje Alior Banku w obrocie

  30 czerwca 2023
  W pierwszej godzinie handlu nie zawarto żadnych transakcji ani nie złożono żadnych zleceń. I ten stan może się utrzymać nawet przez trzy lata.
  czytaj więcej
 • Alior dostał wyższy rating

  27 czerwca 2023
  Agencja Standard & Poor’s podniosła długoterminową ocenę Alior Banku z BB do BB+ i utrzymała ocenę kredytową na poziomie B.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje