poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Alior Bank wyemituje obligacje warte 550 mln zł

msd | 11 czerwca 2024
Zgłoszony przez inwestorów popyt skłonił bank do zwiększenia wartości emisji o 150 mln zł względem początkowo planowanych 400 mln zł.

Za czteroletnie papiery dłużne, które kwalifikować się będą do wymogu MREL, Alior Bank zobowiązany będzie płacić WIBOR 6M plus 1,99 pkt proc. marży.

Choć bank jest już po budowie książki popytu i ustaleniu warunków emisji, do formalnego jej rozliczenia dojdzie 27 czerwca. Papiery trafią do inwestorów kwalifikowanych, a ich jednostkowy nominał sięgnie 500 tys. zł.

Docelowo nowe obligacje Aliora trafią do obrotu na GPW, gdzie notowane są cztery starsze serie długu banku. Wśród nich tylko podporządkowana seria ALR1025 cieszy się większym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych, ponieważ jej jednostkowa wartość nominalna to 1000 zł. We wtorek po południu obligacje te wyceniane są na 101,99 proc. nominału, co przekłada się na około 1,1 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje