czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

AOW Faktoring poprawia rentowność

msd | 16 kwietnia 2024
Pomimo 6-proc. spadku faktoringowych obrotów, częstochowska spółka zwiększyła ubiegłoroczne przychody o 21 proc., a jej wynik operacyjny wzrósł o 46 proc. Wciąż jednak mocno we znaki dawały się koszty odsetkowe od zadłużenia.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst