niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

AOW Faktoring skupiło część własnych obligacji

msd | 13 maja 2021
Podczas plasowania nowych długu faktoringowa spółka nabyła w celu umorzenia 3,16 mln zł starszych papierów z terminem wykupu w tym roku.

W ramach rozliczenia nowej emisji obligacji o wartości 10 mln zł AOW Faktoring nabyło papiery AOW0921 za 3,16 mln zł. Tym samym wartość długu do wykupu we wrześniu spadła do 1,84 mln zł.

O rozliczeniu części nowej emisji starszymi papierami AOW poinformowało ponad tydzień po dokonaniu przydziału. Jak wcześniej wskazywano, zapisy na warte 10 mln zł obligacje zostały zredukowane o 39 proc.

W odróżnieniu od kilkunastu poprzednich serii, nowe trzyletnie obligacje faktoringowej spółki mają stały kupon, ustalony na 6 proc. rocznie.

Trzy poprzednie emisje AOW, które znajdują się na Catalyst, oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży. Najdłuższe z nich – AOW1022 – wyceniano w czwartek przy 4,09 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje