niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

AOW Faktoring zamknęło dwie trzecie emisji

msd | 11 kwietnia 2019
Z wartej do 5 mln zł prywatnej oferty obligacji faktoringowa spółka pozyskała 3,25 mln zł. Nowy dług objęło 26 inwestorów.

Warunki papierów dłużnych serii L na razie nie zostały ujawnione, za wyjątkiem tego, że mają one 3,5-letni okres spłaty i w przyszłości powinny trafić do obrotu na Catalyst.

Obecnie na GPW notowane są natomiast cztery starsze serie obligacji AOW Faktoring. Najbliższy wykup czeka spółkę 31 maja, gdy zapadać będą papiery o wartości 5 mln zł. Obligacjami tymi po raz ostatni handlowano na początku marca. Wyceniono je wówczas na 100,21 proc. Aktualnie seria AOW0519 kwotowana jest zaś na 99,0/100,2 proc. (bid/ask).

W grudniu AOW spłaciło starsze obligacje, także na 5 mln zł. Ich wykup bez sięgania po refinansowanie zmniejszył zadłużenie spółki, co przypłaciła jednak znacznym zmniejszenie portfela należności faktoringowych, czyli – najprościej rzecz ujmując – swojej bazy przychodowej. 

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

 • AOW Faktoring zapowiada emisję obligacji

  28 marca 2019
  Faktoringowa spółka chce pozyskać do 5 mln zł z emisji 3,5-letnich papierów dłużnych serii L. Tyle też warte są jej obligacje, które wygasają w 31 maja tego roku.
  czytaj więcej
 • Zysk netto AOW Faktoring spadł o 73 proc. r/r

  18 marca 2019
  Z powodu upadłości największego klienta faktoringowa spółka zarobiła na czysto tylko 0,3 mln zł w ubiegłym roku. Znacznie zredukowała też zadłużenie, co przypłaciła jednak wyraźnym zmniejszeniem portfela należności faktoringowych.
  czytaj więcej
 • Spadek zysków i wzrost długu netto w AOW Faktoring

  10 września 2018
  Pomimo wzrostu obrotów o 6 proc. r/r przychody faktoringowej spółki zanotowały spadek, wskutek czego zysk netto skurczył się o jedną trzecią do niespełna 0,6 mln zł w I półroczu. Przepływy operacyjne były ujemne, a dług netto wzrósł.
  czytaj więcej
 • Spadek zysków AOW Faktoring

  16 marca 2018
  Pomimo wzrostu obrotów faktoringowych spółka zakończyła ubiegły rok z niższymi przychodami i ponad 30-proc. spadkiem zysku netto, który wyniósł niespełna 1,3 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Członek rady Krakowskigo BS ponownie kupił obligacje banku

  19 lipca 2019
  Edward Tłuszcz, członek rady nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, kupił podporządkowany dług banku o nominale 40 tys. zł, płacąc jednak za niego około 82-83,5 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Inwestorzy indywidualni stawiają na wzrost inflacji

  19 lipca 2019
  Dane o sprzedaży oszczędnościowych obligacji skarbowych nie korespondują z danymi o zadłużeniu z ich emisji. W rzeczywistości inwestorzy wyraźnie preferują papiery, których oprocentowanie oparto o inflację.
  czytaj więcej
 • HB Reavis podwoił zysk operacyjny

  11 kwietnia 2019
  Pomimo istotnej poprawy zeszłorocznych wyników, przepływy operacyjne słowackiego dewelopera były ujemne. Jego zobowiązania, w tym zadłużenie odsetkowe, symbolicznie spadły, ale z powodu obniżenia salda gotówki dług netto zanotował wzrost. Wciąż był to jednak poziom racjonalny.
  czytaj więcej
 • Polnord miał więcej anulacji niż nowych umów w I kwartale

  11 kwietnia 2019
  Deweloper zanotował ujemną sprzedaż netto, anulowano bowiem o dziewięć więcej umów niż zawarto z klientami nowych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych. Spółka tłumaczy się komplikacjami prawnymi, odstąpieniem od realizacji jednego projektu i decyzją o podwyżce cen na innej inwestycji.
  czytaj więcej

Emisje