piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Arche przedterminowo spłaci część obligacji

msd | 18 lipca 2022
Deweloper wykupi w sierpniu 7 mln zł z wartych 50 mln zł papierów o terminie wymagalności przypadającym na listopad tego roku.

Częściowy przedterminowy wykup obligacji ACH1122 spółka zobowiązała się zrealizować 16 sierpnia, tj. w dniu płatności przedostatniego kuponu. Po wcześniejszej spłacie wartość zadłużenia do wykupu w listopadzie spadnie do 43 mln zł.

W poniedziałek rano notowania obligacji ACH1122 spadły ze 100,99 do 100,00 proc. nominału. 

Na Catalyst notowane są cztery serie papierów dłużnych Arche o łącznej wartości 96,7 mln zł i terminach spłaty w latach 2022-2024. Najdłuższe z nich notowane są po 100,5 proc. nominału przy zabezpieczeniu hipoteką i oprocentowaniu równym WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc.

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst