środa, 17 lipca 2019

Newsroom

Archicom sprzeda biurowiec za 80,3 mln zł

msd | 04 lipca 2019
Wrocławski deweloper zawarł przedwstępną umowę sprzedaży budynku West House 1A oraz przyległych gruntów. Jak zapowiada, na transakcji wygeneruje około 43 mln zł gotówki.

Archicom zawarł pakiet warunkowych i przedwstępnych umów, które obejmują sprzedaż budynku biurowego West House 1A oraz prawa własności i prawa użytkowania trzech sąsiadujących z nim działek. Cenę biurowca ustalono na 14,5 mln euro, a pozostałych gruntów na 18,8 mln zł.

Deweloper spodziewa się, że zamknięcie transakcji pozwoli mu na wygenerowanie około 43 mln zł gotówki. 

Spółka oczekuje zamknięcia transakcji do końca III kwartału. Zawarcie ostatecznych umów wymagać będzie spełnienia warunków zawieszających oraz niewykonania prawa pierwokupu przez prezydenta Wrocławia. 

Nabywcą sprzedawanego przez Archicomm biurowca i przyległych gruntów ma być GNT Ventures Properties, które w 2015 r. kupiło od dewelopera wchodzący w skład tego samego kompleksu budynek West House 1B.

O ile sprzedaż biurowca i przyległych gruntów da deweloperowi istotny zastrzyk gotówki, to na poziomie wyniku brutto wygeneruje około 10 mln zł straty. Jednocześnie Archicom poinformował też o zaktualizowaniu wartości budynku City One o 25 mln zł.

– Łącznie przeszacowanie City One do wartości godziwej oraz sprzedaż biurowca West House 1A wraz z okolicznymi gruntami wygeneruje dla grupy zysk brutto w wysokości ok. 15 mln zł. Tym samym spodziewamy się, że segment komercyjny pozytywnie wpłynie na wyniki grupy Archicom w całym 2019 r.– mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu i dyrektor finansowy Archicomu, cytowany w komunikacie prasowym.

Niecałe trzy tygodnie temu wrocławski deweloper pozyskał 60 mln zł z emisji obligacji. W ostatni poniedziałek spłacił zaś starszą emisję o wartości 45,75 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie długu Archicomu z terminami spłaty w marcu 2020 r. oraz lipcu 2022 r. Do transakcji nimi nie dochodzi. 

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje