czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Atal przyjął program emisji obligacji

| 20 lutego 2020
Wartość programu ustalono na 150 mln zł. Adresatem emitowanych w jego ramach obligacji będą wyłącznie inwestorzy kwalifikowani.

Główne założenia wartego 150 mln zł programu przewidują przeprowadzenie jednej lub kilku emisji obligacji w terminie najbliższych 12 miesięcy. Bliższe warunki nie zostały natomiast ujawnione. Wiadomo jednak, że wyemitowane w ramach programu nowe obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

Na ogół emisje obligacji Atalu od momentu przyjęcia programu lub podwyższenia jego wartości dzieli nie więcej niż kilka tygodni, co pozwala zakładać, że deweloper będzie chciał wyemitować nowy dług jeszcze w marcu. 

W ostatniej emisji, zamkniętej we wrześniu, Atal uplasował warte 100 mln zł niezabezpieczone papiery o dwuletnim okresie spłaty, za które płaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu dewelopera o łącznej wartości 340 mln zł, z czego jedna wygasać będzie w tym roku. Przypadający na październik wykup wart jest 70 mln zł. Trzy kolejne serie spółka będzie musiała spłacić w kwietniu i wrześniu 2021 r.

Do giełdowych transakcji papierami Atalu dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje