piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Atal wyemituje papiery dłużne na 260 mln zł

msd | 05 października 2023
Za dwuletnie niezabezpieczone obligacje deweloper zapłaci WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.

Na potrzeby przeprowadzenia emisji Atal podniósł wartość uchwalonego trzy tygodnie programu z 200 mln zł do 260 mln zł, co pozwala sądzić, że oferta spółki spotkała się z większym popytem niż pierwotnie oczekiwano. Bo co prawda sama emisja nie doszła jeszcze do skutku, ale deweloper jest już po ustaleniu warunków emisji.

W swojej największej dotychczas emisji Atal zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży za dwuletni dług. I nigdy wcześniej spółce nie udało się zejść równie nisko (w maju br. marżę dla 12-miesięcznych papierów ustalono na 1,65 pkt proc., a dla dwuletnich na 2,0 pkt proc.).

W czwartek (dziś) Atal zobowiązany jest spłacić warte 120 mln zł obligacje ATL1023, które do niedawna znajdowały się na Catalyst.

Na GPW pozostają dwie serie długu dewelopera z terminami spłaty w maju 2024 r. i maju 2025 r. Mimo kilkumiesięcznej obecności w obrocie, jeszcze nigdy nimi nie handlowano.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst